מנגנון הפעולה של טיפות "רסקיו"

שלום רב,

במסגרת עבודת ביוחקר בדקו תלמידות את השפעת  ריכוזים שונים של אצטיל כולין על פעולת הלב של דפניות.

תוך כדי עלה רעיון לבדוק את השפעת טיפות רסקיו על פעולת הלב של הדפניות, והן אכן גרמו להאטה משמעותית עד כדי הפסקת פעולה.

האם ידוע מה מנגנון הפעולה של טיפות רסקיו?

בתודה!

כתיבת תגובה