ממוצע של תוחלות לתוחלת של ממוצע

שלום.השאלה מתייחסת לתהליכים אקראיים. ישנן מערכות בטבע (או מערכות טכנולוגיות, או אלקטרוניות לדוגמא), אשר מדגימות, מבחינה פיזיקלית, ממוצע של תוחלות של משתני המערכת, לעומת כאלה המדגימות תוחלת של ממוצע.מתי, או באיזה מצבים, נכון המקרה הראשון, ומתי, השני ?היש לזה קשר עם תלות בין המשתנים ?לאיזה מהשניים שייך 'רעש' ?תודה, בנצי.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן