מי חמצןמה משמעות המשפט מי חמצן מיוצבים ומהן הפעולות הנידרשות לשם יצובם?דילוג לתוכן