מין העובר והתת מודע של האשה העומדת להרות

האם מישהי/ו חקרו את השאלה אם האמונות/הרצונות התת מודעים של האשה באשר לילדה או לילד הרצויים לה משפיעים על מין העובר כאשר הביצית משלימה את גרעינה? האם המצב הנפשי התת מודע משפיע על חומציות צואר הרחם? (חומציות משפיעה לרעה על זרעוני y). ועל עובי ודבקיות ה"רשת" של צואר הרחם המסננת את הזרעונים? (האם ייתכן שהזרעונים הקלים יותר וחסונים פחות, זרעוני y , ייתפסו יותר בצוואר הרחם אם יהיה דבקי יותר?) האם ידוע אם הביצית, שנמצא כבר שהיא מכוונת אליה את הזרעונים, גם בוררת ביניהם? מעדיפה את החסון יותר או להיפך, את הקל יותר? אם יתברר כי אכן כך הוא, צריך לחקור אם למצב הנפשי של האשה יש השפעה על הביצית. שאלת ההיתכנות של השפעה נפשית נשית על קביעת מין העובר מעסיקה אותי כבר שנים רבות.

דילוג לתוכן