מים מליחים

שלוםתלמידי מעונינים ליבדוק השפעת השקייה במים מליחים על צמיחה האם אפשר ליצר מים מליחים במעבדה? מה הם הריכוזים של המלחים השונים במים אלהתודהיעל

כתיבת תגובה