מיון בע"ח

?האם הדולפין הוא פויקלותרמי או הומאותרמימהי ההגדרה לקביעה האם שלד הוא פנימי או חיצוני בבע"ח שוניםדילוג לתוכן