מידע בנוגע לאליצין והשפעתו

שלום,  האם האליצין המשתחרר מהשום פוגע בדופן החיידקים? איך האליצין פוגע בחיידקים? 

תוד מראש.

כתיבת תגובה