מידות טובות

שלוםמהן שבע (?) המידות הטובותכפי שהופיעו בפילוסופיה היווניתבברכהעמוסכתיבת תגובה

דילוג לתוכן