מטענים

דר פטר תודה על התשובהממעקב לעיתים מופיעה הפרעה אחת ללא בת זוג על הפוטוספירה כיצד מתייחסים לציר?כמו כן אם אינני טועה לעיתים מופיעות הפרעות בעלות קוטביות הפוכה במיקום הפוך (כלומר מעל המשווה במקום מתחת )אם כך כיצד נתייחס לכיוון הציר בהפרעות אלו או כיצד נוכל לקבוע את מיקומם היחסי?בתודה מראש

מעיין

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן