מחלות בתאחיזה לכרומוזום Y

שלום.

האם יכול להיות מצב של גנים רסציביים שהינם בתאחיזה לכרומוזום Y והאם ישנה משמעות קלינית?

כתיבת תגובה