מחיקת דיו של עט

שלום למומחה!לאחרונה נתקל אבי בבעיה שהדהימה אותו אך לצערי גם הפילה את רוחולפני כחודש ימים רשם אבי המחאה בסך 170 ש"ח עבור תיקון למכונת כביסהביום פירעון ההמחאה נדהם אבי לגלות כי מחשבונו הוצאו 25000 ש"חלאחר בירור עם הבנק נדהם אבי לגלות כי ההמחאה בסך 170 ש"ח שמסר הוסבה ל25000 ש"חלאחר פניות חוזרות ונשנות לבנק בטענה שגורם עויין מחק את סך 170 השקלים ובמקומם רשם סכום הכפול אלף מונים על אותה ההמחאה,סרבו בבנק לפצות את אבי בטענה שאי אפשר למחוק דיו הרשומה על המחאה,בנוסף הציעו לו לפנות למומחים שיוכיחו שאכן אפשרי למחוק דיו רשומה על המחאה,והיה ויוכיח לבנק כי אכן אפשרי הדבר והוא בטוח כי הדבר אפשרי מאחר והוא חש זאת על בשרובקשתי למומחה היא האם אפשר למחוק דיו שנרשמה על המחאה,אודה לך מקרב לב על העזרה הכו נחוצהדוד

כתיבת תגובה