מונחים פיזיקליים קלאסיים בתיאוריות מודרניות

במסגרת לימוד קורס בפיזיקה מודרנית, הוטרדתי (כמו רבים אחרים אני מניח), מהשימוש במונחים קלאסיים שלא בהקשר או במובן שאליהם הייתי רגיל עד היום, בצורה שאינה תואמת את ההבנה האינטואיטיבית של מונחים אלו.לפני שאגיע לשאלה עצמה – אתן דוגמאות לכוונתידוגמא ראשונה – המונח "מסה" במשמעותו המקובלת והאינטואיטיבית (בלי להבחין בין מסה גרויטציונית למסה אינרציאלית) נקשר לכמות חומר, שהיא גורם קבוע. בתיאורית היחסות, המסה משתנה עם המהירות, מה שאומר שמשמעות המונח מעט משתנה. בתיאורית הקוונטים, מוגדרת מסה (גם אם איננה מסת מנוחה) עבור פוטון, שאינו מורכב מחומר. ברור אם כן, שמשמעות המונח מסה שונה לפי תפיסה זו.דוגמא נוספת – המושג "תנע" (קווי וזוויתי). בלי להיכנס להגדרות הפיזיקליות המדויקות, המונח תנע נקשר אצלנו ליכולת של גוף לגרום לתנועה של גוף אחר, ולכן ברורה התלות במסה ובמהירות של הגוף הפוגע (משמעות דומה, אם כי פחות אינטואיטיבית יש לתנע זוויתי). בתיאוריות מודרניות, מתגלה שיש תנע לגוף חסר מסה, מה שמעמיד את המונח בצורה פחות ברורה לפי המשמעות שתוארה. כמו כן, לפי מודל האטום של היזנברג, עולה שתיתכן תנועה סיבובית לחלקיק שהתנע הזוויתי שלו הוא 0.וכעת – השאלה עצמה –האם השימוש במונחים הקלאסיים בתיאוריות מודרניות נובע אך ורק בעקבות העובדה שמתמטית וניסיונית זה מסתדר עם המשוואות המוכרות (לדוג'-הגדרת מסה לפוטון מסתדרת עם משוואות קלאסיות של אנ"פ, אנ"ק ותנע), או שישנה משמעות פיסיקאלית למונחים אלו במובנים הקלאסיים והאינטואיטיביים (שתוארו למעלה) גם כשמשתמשים בהם בהקשרים מודרניים.מקווה שכוונתי הובהרה. סליחה על האריכות, ותודה מראש על התשובה!כתיבת תגובה

דילוג לתוכן