מוליכות של תמיסות מימיות של מלחים קלי תמס

האם קיים שוני במוליכות עבור תמיסות של שני מלחים קלי-תמס בעלי אותו ריכוז ובאותה טמפרטורה?– במידה וקיים, מהם הגורמים המשפיעים על המוליכות עבור

המלחים הללו וכיצד ניתן להסביר זאת לתלמידים ?

– במידה ולא קיים, מה הסיבה לכך?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן