מודל לינארי לבעיית הסוכן הנוסע

האם קיים מודל תכנות בשלמים לבעיית הסוכן הנוסע שגודלו (מספר המשתנים + המשוואות + אברים שונים מאפס במטריצה) פרופורציוני לגודל הקלטכתיבת תגובה

דילוג לתוכן