מה קורה בהתנגשות פוטון פוטון, פרוטון אלקטרון, אלקטרון אלקטרון וכולי

מנוסחת במשוואת קומפטוןתוצאת התנגשות פוטון אלקטרון מנוסחת יפה במשואת קומפטון מה קורה בשאראפשרויות ההתנגשות כמו פוטון פוטון , אלקטרון אלקטרון פורוטון אלקטרון וכולייש הרי די הרבה חלקיקיםכתיבת תגובה

דילוג לתוכן