מה מונע מהחמצן שבאטמוספרה להשוות לחצים עם הריק שבחלל החיצון ולהתפזר במהירות

אני יודע שבניסוי שערכנו בין שני בקבוקים שבאחד הלחץ גבוה ובאחד הלחץ נמוך עבר אויר בין שני הבקבוקים כאשר פתחנו את הברז המקשר ביניהם. מדוע אם כך האויר שבכדור הארץ אינו עובר לחלל שיש בו לחץ נמוך ומתפזר לכל עבר?

כתיבת תגובה