מה זה שטף של אור?

מה זה שטף של אור,  מה השטף שמגיע מהשמש ומה השטף שמגיע מהכוכבים והירח?

תודה

כתיבת תגובה