מה הקשר בין אחוזי השומן בחלב ובין התפתחות חידקים בחלב?

האם אחוזי שומן בחלב משפיעים על חיי המדף של החלב?
האם אחוז שומן גבוה מועדד או מעכב התפתחות חידקים?
כיצד ניתן למדד באופן כמותי את התפתחות החידקים בחלב?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן