מה היא הגדרת סימביוזה (חיי שיתוף)?

בעיון בספרי אקולוגיה שונים נתקלתי בבעיה של הגדרה למושג סימביוזה כאשר מתואר בחלק מהספרים כחיי שיתוף אשר כולל שלושה סוגים : טפילות, קומנסליזם והדדיות. במקורות אחרים אשר אני יותר נוטה לקבל מגדירים את הסימביוזה להדדיות אשר מוגדרת כחיי שיתוף בה שני האורגניזמים מפיקים תועלת מהקשר((מועילה לשני הצדדיםאיזה הגדרה היא יותר נכונהבכבוד רבראג'ח שרקייה

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן