מה הוא הגז שמשתחרר ?

כאשר מוסיפים מים לכוהל משתחרר גז שנפלט ברצף למשך תקופה מסוימת מהו הגז שנפלט?

כתיבת תגובה