מה ההבדל בין מחזור החמצן למחזור הפחמןשלום למומחי בשער


בעבר קיבלתי תשובה לשאלתי בעניין תרומת צמחים לרמת החמצן בכדור הארץ (שאלה 261).


פרופ אשל אמר שתהליכי הפרוק הגלובליים (צורכי החמצן) שווים בעוצמתם לתהלכי ההרכבה(פוטוסיתיזה), ועל כן טעות לחשוב שגינה או שדה, תורמים להעלאת רמת החמצן באטמוספירה. מאידך , רמת הפחמן הדו חמצני, עולה בהתמדה- בגלל כריתת יערות ושריפת דלק וגם בגלל תהליכי פרוק הנובעים מהרס בתי גידול.


מה ההבדל העקרוני בין שני המחזורים (בצרוף התערבות האדם) שמאפשר שמירת רמת החמצן אך אינו מאפשר שמירת רמת הפחמן הדו חמצני? שהרי רמת החמצן ורמת הפחמן הדו חמצני משתנים זה עם זה יחד (שריפה או נשימה ופוטוסינתיזה).

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן