מהי ההשפעה של גידול צמחים הפיקוס על צמחים

האם הפיקוס מזיק לצמיחת הצמחים מסביבו בצורה שלילית ?

מה מאפייני הפיקוס ?

כתיבת תגובה