מהו העקום הזה?


רציתי לברר מהו העקום שמשוואתו:

X^2+(x-z)^2=1העקום נראה כאליפסה, אולם משוואת האליפסה שונה:

x² / a² + y² / b² = 1האם מדובר בסוג של ספירלה, או בעקום אחר 'אובלי' או משהו דומה?תודה,יוני

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן