מהו המנגנון או החוק הפיזיקלי המכתיב את `מספרי הקסם` בקליפות אלק`, ועוד ?

שלום.א. מה ידוע לנו על החוק או המנגנון הקוונטי המכתיב 8 אלק' בקליפה האלק' החיצונית + האוכלוסיות ביתר הקליפות, כולל 2 בפנימית ביותר ? האם ישנה תיאוריה כללית המסבירה מספרים אלה ואת היציבות שהם יוצרים – הרי הטבע אינו עושה מה ש'בא לו', והמספרים אינם מקריים ?ב. כיצד אטומים מגיבים 'בוחרים' בין, למשל, קשר יוני וקשר קוולנטי ?ג. בנוגע לספקטרה של מימן, דוגמת סדרת בלמר וכיוב' – ספקטרה אלה שייכים, ככל שאני מבין, למימן אטומי. אם כך, כיצד הפרידו, בזמנם, את מולקולות המימן לצורך המדידות הספקטרליות ?תודה, בנצי כהן.כתיבת תגובה