מדידת רוח השמש באמצעות ננו לוויןלמומחה, שלום רבתלמידי ח מתכננים ננו לווין למדידת התפרצויות השמשהאם ניתן להסתפק במדידת כמות האנרגיה החשמלית המתקבלית מהתאים הסולריים של הננו לווין כדי לדעת על הפסקת אנרגיה חשמליתבגלל התפרצות שמש ?האם יש צורך בגלאי נוסף או מספיק להשתמש בתאים הסולריים כמדדים?תודה

אתי

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן