מדידת אחוזי שומן באבוקדו

במסגרת עבודת ביוחקר, אנו מעונינים בדוק השפעות גורמים שונים על הבשלת אבוקדו.

ידוע לנו כי אחד המדדים להבשלת האבוקדו הוא % השומן שבו. האם יש דרך פשוטה יחסית שבה נוכל במעבדה לכמת את % השומן באבוקדו?

תודה

דילוג לתוכן