מדוע "מטבע האנרגיה" הוא דווקא ATP ולא אחד מהנוקליאוטידים האחרים?

מה היתרון באדנוזין כמטבע אנרגיה אוניברסלי, לעומת שלושת הנוקלאוזידים האחרים? 

כתיבת תגובה