לחץ חלקי של גזים בתוך הריאהבנושא מערכת הנשימה אנחנו מלמדים שהלחץ החלקי של הגזים בתוך הנאדיות הינו נמוך מהלחץ החלקי של הגזים באטמוספרה כי, בין היתר, לתערובת הגזים בנאדיות מתווספים אדי מים. לפי חוק דלתון כאשר מתווסף גז לתערובת גזים הלחץ הכללי של התערובת עולה ואילו כאן בריאות אין עליה בלחץ הכללי של התערובת אלה ירידה בלחץ החלקי של יתר הגזים.שאלתי היא למה לא עולה הלחץ הכללי של התערובת כאשר מתווספים אדי מים? בחלק מספרי הפיזיולוגיה התשובה היא שהלחץ הכללי בריאות לא יכול להיות גבוה מהלחץ האטמוספרי בזמן השאיפה אבל זאת איננה התשובה לשאלה למה לחץ הכללי איננו עולה. האם בגלל עליה בנפח הראות במהלך השאיפה? מקווה שהשאלה מספיק ברורה.תודה רבה,כרמלהכתיבת תגובה

דילוג לתוכן