לחץ אטמוספרי

שלום רב,בהשתלמות מורים לכימיה, עלתה השאלה הבאה לגבי הלחץ האטמוספריכאשר מתארים מדוע הלחץ נמוך יותר בהרים, וגבוהה יותר במקומות נמוכים, מדברים על "עמודת האוויר" מעל המקום. ככל שהמקום גבוהה יותר עמודת האוויר קטנה יותר ולכן הלחץ נמוך.כאשר ניסינו להבין את זה לעומק, שאלנו את עצמנו, מה המשמעות של "עמודת אוויר" הרי, גז אינו מוצק, ונמצא בתנועה אקראית מתמדת, ולכן, לא היינו בטוחות שאנחנו מבינות לעומק את ההסבר.נשמח להרחבה.מורות לכימיה

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן