להיות יציב לא להחליק – יציבות ציפורים

שלום רב,

1. מהם הגורמים שמשפיעים על היציבות של הציפור גם בעת עמידה על ענף דק מאוד ?

2. האם הציפורניים משפיעות על היציבות וכיצד ?

3. מהו החומר שנמצא בתוך רגל הציפור ?

4. מה הקשר בין מבנה הרגל של הציפור ליציבות שלה על הענפים ?

כתיבת תגובה