כיצד פציעה של קרומי הזרע בשעועית תשפיע על הנביטה

בניסוי שערכנו פצענו זרעי שעועית על ניירות זכוכית ברמות שונות
ורצינו לבדוק כיצד הפציעות השונות השפיעו על הנביטה

כתיבת תגובה