כיצד מדשנות הקיטניות את הקרקע

שלום למומחי בשער


ידוע שחקלאים נוהגים לפעמים לגדל תלתן או אספסת , לקצור ולטמון את הצמחים


באדמה, לפני הפריחה לצורך דישון.א. מדוע דוקא צמחי קטניות? הרי כל צמח אשר מתפרק באדמה, מדשן את הקרקע


במחזור החנקן? אני מניחה שזה קשור לחיי שיתוף עם חיידקים קושרי חנקן, אבל לא


ברור לי כיצדב. האם נשורת עלים מעצים ממשפחת הקיטניות, מדשנת את הקרקע יותרמאשר נשורת מעצים אחרים?ג. מדוע נוהגים לטמון את התלתן הקצור לצורך דישון, לפני הפריחה?בתודה,יעל בר


מקיף ו


באר שבעכתיבת תגובה

דילוג לתוכן