כושר נשיאה

מה יקרה לאוכלוסייה מסוימת אם תגדל מעבר לכושר הנשיאה של המערכת?

כתיבת תגובה