כורכום כמזרז צמיחת חיידקים

שלום רב
תלמידותי ניסו לעכב גידול חיידקים שונים ע"י אבקת כורכום. )בספרות מוזכרת
פעילות אנטי בקטרילית במיני חיידקים אחרים(- לא נמצא עיכוב כלל )וגם לא
פעילות כנוגד חימצוןשבדקו במקביל(, אבל בחיידקי קולי מצאנו, להפתעתנו, גידול
מוגבר של חיידקים סביב אבקת הכורכום.
כאשר השתמשו בשורשי כורכום שאנחנו ריסקנו לאבקה – גם כאן לא נמצא עיכוב
במיני החיידקים השונים, אך גם לא נמצא זרוז צמיחה בחיידקי קולי.
האם מוסף משהו לכורכום הנמכר כאבקה? או שיש הסבר חלופי אפשרי לעידוד צמיחת
חיידקי קולי ע"י אבקת כורכום )התוצאות התקבלו בחמש חזרות, באבקות כורכום
משני מקורות, ולא התקבלו באבקה שיצרנו בעצמנו(
אשמח על כל מידע בנושא זה
תודה
דבורה

דילוג לתוכן