כוח אלקטרומגנטי

1. למיטב ידיעתי, כוח אלקטרומגנטי נישא עיי פוטונים.

אם יש שני מגנטים או שני מטענים חשמליים סטטים, כיצד פועל הכוח שהם מפעילים זה על זה? אם זה באמצעות שיחלוף פוטונים ופוטונים וירטואלים, מהו אורך הגל של אותם פוטונים?

2. מהי נוסחת הקשר בין תאוצת גוף טעון חשמלית והקרינה האלקטרומגנטית שנוצרת כתוצאה מההאצה?

תודה.

כתיבת תגובה