יצירת תאי דם

בביקור בעולמות הגוף, אחת מפרחי רפואה הסבירה שכמעט אין יצור תאי דם


בחוליות השדרה אלא רק ובעיקר בעצמות הגדולות, והראתה את החלל בחוליות


שדרכם עוברים העצבים השייכים למערכת עצבים מרכזית. האמנם אין כמעט יצור


תאי דם בחוליות השדרה ?


תודה רבה

כתיבת תגובה