יחסי עמילוז-עמילופקטין בעמילנים שונים

שלום רב
תלמידי מבקשים להשוות קצב תסיסה של שמרים בעמילנים ממקורות שונים:
עמילן חיטה, עמילן תירס, עמילן תפו"א וטפיוקה (אלו העמילנים שניתן למצוא כעמילן טהור בשוק).
א. האם יש היגיון בשאלה זו בהתבסס על העובדה שבעיכול מזון קל יותר לעכל
עמילופקטין בגלל ההסתעפויות הרבות המאפשרות יותר שטח פעולה לאנזימים?
ב. איפה אפשר למצוא מידע על יחסי שני המרכיבים הנ"ל בעמילנים שציינתי בפתיח
השאלה?
תודה רבה, רקפת
גימנסיה ריאלית ראשל"צ

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן