יחסייות הבו-זמניות

שלוםברצוני להתייחס לניסוי המחשבתי המיוחס לאיינשטיין (?) בהקשר ליחסייות הבו-זמניות מאורעות שני הברקים הפוגעים בו-זמנית ביחס לרציף ,בשני הקצוות של רכבת נוסעת. בעקבות אפקט דופלר, צופה הנמצא באמצע הרכבת הנוסעת יזהה הבדל בין אורכי הגל של הפוטונים המכוונים משני הקצוות של הרכבת.הטענה שלי היא שממצא זה יוביל את הצופה,בחישוב מתאים, למסקנה שפגיעות הברקים היו בו-.זמניים גם ביחס למערכת הייחוס של הרכבת,בניגוד למסקנה המקובלת?מה לא הבנתיתודה

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן