טקסונומיה

אשמח לדעת האם זה נכון- פשוט יש כל כך הרבה מונחים דומים שמפורשים בצורות שונות במקומות שונים:

את הטקסונומיה ניתן לחלק ל-2 גישות עיקריות:

1.הגישה הפנטית: מיון ע"פ תכונות דומות בהתחשב שכולן שוות בחשיבותם.
2.הגישה המסורתית: מיון ע"פ תכונות דומות וזאת בהתאם ל"חשיבותם".

הגישה המסורתית מסווגת ל-4 שלבים בהתאם להתפתחותה:

1. טקסונומית אלפא- שכללה בעיקר מיון מורפולוגי.
2. טקסונומיה באטא- שלב יותר מאוחר….
3. טקסונומית גאמא- שלב יותר מאוחר….
4. טקסונומית אומגא- השלב הנוכחי שכולל את כל הידע הקיים. כולל קלדיסטיקה ופילוגנטיקה.

מעבר לכך המושג טקסונומיה מספרית – מציין טקסונומיה הנעזרת באמצעים טכנולוגיים וכלים מטמטיים.

מונחים מקבילים ובילבולים שונים:

הגישה הפנטית-
טקסונומיה אדנוזנית (neo adansonian- אדנוזין כאשר נעשה שימוש בטקסונומיה נומרית.) טקסונומיה פנטית פנטיקה PPHENETICמיון אדנוזני Adansonian classification מיון פנטי)

הגישה המסורתית-
טקסונומיה מסורתית סינטטית קלאסית לינאית)

טקסונומית אלפא-
עממיתישנה Alpha (α)(α) Taxonomy artificial : שלב זה נקרא גם בטעות כמו הגישה הכוללנית (מסורתיתקלאסיתסינטטיתלינאית) למרות שהיא רק שלב של הגישה הכוללנית.

טקסונומית באטא-
Beta taxonomy or Explorative taxonomy

טקסונומית גאמא-
Gama (ɣ) Taxonomy:

טקסונומית אלפא-
Modern Taxonomy/New Systematics Omega
taxonomy or Encyclopaedic taxonomy Natural classifications- Encyclopedic
טקסונומיה חדשה.

טקסונומיה מספרית-
QUANTITATIVE TAXONOMY TAXONOMETRICS TAXOMETRICS NUMERICAL SYSTEMATICS (Numerical taxonomy- taximetrics taxometrics טקסונומיה נומרית סיסטמטיקה נומרית סיסטמטיקה מספרית- (לפעמים מייחסים בטעות מילים אלו רק לגישה הפנטית)

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן