טיונית החולות

שלום לכם.


תלמידתי מעוניינת לחקור בעבודת הביוחקר שלה על מידת האללופתיה שקיימת בצמח זה.


לקרוב משפחה של צמח זה הטיון הדביק מפריש חומרים רבים שמהווים מעכבי נביטה לזרעים. יש מספיק מאמרים שעוסקים בכך. אלא שהיא לא מצאה שום דבר שקושר טיונית החולות לאללופתיה מעבר לידע שלה אודות התנהגות תוקפנית שדוחקת צמחיה אחרת וקרבת משפחה לטיון דביק. האם קיימים מאמרים שמתארים מחקרים שנעשו על צמח זה בהקשר של אללופתיה?אם לא האם ידוי מהם החומרים שגורמים לאללופתיה בטיון הדביק ועל אילו מנגנונים הם משפיעים בצמחים הנדחקים? אולי ייתכן וחומרים אלה מצויים בטיונית החולות וזה יהווה בסיס ביולוגי מספיק על מנת לחקור את הטיונית.


תודה על תשובתכם,ליזה

דילוג לתוכן