חקר מצנחים

כיתה ט' ביצעה ניסוי הבודק השפעת שונות על מהירות הצניחה. קבוצה שחקרה השפעת מסת הצנחן על מהירות הצניחה הממוצעת, קיבלה בתוצאות הניסוי שככל שמסת הצנחן גדלה, גם מהירותו גדלה. כיצד ניתן להסביר זאת במסגרת הידע של התלמידים? קבוצה נוספת בדקה את השפעת גובה הצניחה על מהירות הצניחה הממוצעת וראתה שככל שגובה הצניחה גבוה יותר, כך מהירות הצניחה גדולה יותר. כיצד ניתן להסביר זאת? תודה

כתיבת תגובה