חפיפה ושיוויון

שלום רב!

א. מה ההבדל בין המושג ״חפיפה״ למושג "שיוויון״ ? מה בין ״קטעים חופפים״ ל ״קטעים שוים"?

ב. האם המושגים ״חפיפה" ו ״שיוויון״ הם מושגים יסודיים או מושגים מוגדרים?

תודה מראש.

דילוג לתוכן