חמצון ברזל-פורפיריןבאיזה מקןר ספרותי ניתן למצוא תיאור של דרכים סינטטיות שבעזרתם ניסו להתגבר על חמצון ברזל-פורפירין וקישור חמצן באופן בלתי הפיך?

דילוג לתוכן