חישוב קלוריות במזון

כיצד ניתן לתכנן ולהעמיד ניסוי לחישוב קללוריות במזון במסגרת עבודת הביוחקר?מצורף קישור לניסוי שבו מחשבים קלוריות לפי חישוב אנרגיית חום.

www.education.com/science-fair/article/bomb-calorimeter/
 

האם הניסוי כפי שמתואר בקישור הוא נכון ומדוייק?

 

תודה רבה,

דינה פליקוביץ'

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן