חומר פעיל המצוי בעלי טיון דביקשלום רב,תלמידי עורכים עבודת חקר העוסקת בטיון הדביקהטיון ידוע כמעכב נביטה וכן כמעכב גידול של חיידיקם ופטריותרצינו לדעת אם קיים בספרות המקצועית ,המנגנון ו/או החומר הפעיל המשפיע עלתהליכי נביטה של זרעים וכן על גידול של חיידקים ופטריותואם כן האם מדובר במנגנוני עיכוב שונים.תודה ורד .

דילוג לתוכן