חומר מוליקולרי וחומר יוני

שלום, 

הכי מדויק לקבוע אם חומר ספציפי הוא חומר יוני או מוליקולרי זה דרך בדיקת האלקטרושליליות בין המוליקולות? או מספיק לדעת מתכת ואל מתכת יוצר חומר יוני, אל מתכת ואל מתכת יוצר מוליקולרי? (זה תמיד נכון?)

כמו כן, רציתי לדעת למה המוליקולה CH3NH2 היא בסיסית ולא חומצית? (כך כתוב בספר) המורה הסביר לנו את שלושת התיאוריות לפיהן קובעים אם חומר הוא חומצה או בסיס, אבל אני עדיין לא מבין ולא יודיע להבדיל מתי חומר מסוים נותן פרוטון ומתי מקבל(בסיס), לדוגמא: CH3NH2 למה לא תורמת פרוטון?(כתוב בספר שהיא בסיסית) גם כן,כתוב שהמוליקולה CH3CH2OH היא ניטרלית! למה פה לא תורמת פרוטון?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן