חום

בתקופה האחרונה קיים מחסור גדול באנרגיה והמשאבים הטבעיים של כדה"א הולכים ואזלים והוא הולך ומתחממם. שאלתי היא מדוע אין אנו "מגלגלים" את אנרגיית החום הנוצרת לאנרגיה מכנית לפי חוק שימור האנרגיה ומשתמשים בה(באנרגיה המכנית)?

דילוג לתוכן