זרם ותנועת מטענים

שלוםבדרך כלל מהירות התנועה של המטענים שמהווים את הזרם החשמלי, היא נמוכה. לפי ציור 6.7 בקורס חשמל ומגנטיות מאת פרסל-(האוניברסיטה הפתוחה)- רואים שבמוליך נחושת, מהירות הסחיפה של האלקטרונים,בזרם של חמש מילי אמפר, היא בערך אלפית של מילמטר בשניה, אנו יודעים שהקצב שבו תנועת האלקטרונים, מתפשטת לאורך המוליך, היא גבוהה ביותר, קרובה למהירות האור, האם ישנם נתונים כמותיים לגבי מהירות זאת, שהיא בעצם מהירות הזרם החשמלי, והאם בחומרים שונים ובתנאים שונים, מתקבלות מהירויות שונות של זרםתודהעמוס

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן