זנים שונים של כבשים, האם כולם צאצאים של אחד

ידוע שקיימים זנים רבים של בעלי חיים מאותו מין. לגבי חלקם מקובל שאינם צאצאים של אותו בעל חי.

כפי שידוע לי, זני הכבשים שהם בעלי זנב אליה, וזני הכבשים שהם בעלי זנב רגיל (ללא אליה), מסווגים כצאצאים של שני בעלי חיים שונים מששת ימי בראשית (כלומר: לא יתכן שהם צאצאים של אותו בעל חי במקור).

רציתי לדעת אם זה נכון שלמשל: כבש אווסי טהור (ללא הכלאות ומוטציות לא טבעיות) וכבש מרינו טהור , מקורם באופן ודאי משני כבשים שונים שנבראו בששת ימי בראשית.

 

כתיבת תגובה