זמן מחצית חיים

איך ומדוע מודדים את משך פעילותו של אנזים בזמן מחצית החיים (משך הזמן שבו אנזים פעיל) ?

מבקשת הסבר למושג זה.

דילוג לתוכן